بررسی انواع شیشه های خودرو

اشتراک :

شیشه خودرو یکی از مهم ترین قطعات به کار رفته در خودرو است که انواع و طراحی های مختلفی دارد. همانطور که ماشین های مختلف قطعات مختلفی هم دارند، نوع شیشه های آنها و تکنولوژی های به کار رفته در آنها نیز تفاوت هایی دارد. در عین حال در صنعت شیشه سازی، طراحی شیشه های ماشین با سایر انواع شیشه نیز متفاوت است. مهم ترین دلیل این تفاوت طراحی نیز حفظ جان سرنشینان خودرو است، چراکه این شیشه ها علاوه بر اینکه تا حدودی عایق صدا هستند و تشعشعات خورشید را کاهش می دهند، در هنگام خرد شدن به سرنشینان آسیبی نمی زنند. در این صفحه به تفصیل به بررسی انواع شیشه های خودرو می پردازیم.

شیشه اتومبیل با لایه P.V.B
 1397/12/18 - 15:47 694

شیشه های جلوی اتومبیل ها برای امنیت بیشتر در برابر ضربه ها و نیروهای خارجی دارای لایه ای به نام P.V.B مخفف (Polyvinyl butyral) می باشد. این لایه موجب شده تا در اثر وارد شدن نیروی شدید خارجی و یا شکستن شیشه خرده های آن در جای خود باقی بماند و از جراحت یا پرت شدن سرنشین به بیرون از خودرو جلوگیری می کند. این شیشه ها اگر از نوع مرغوب باشند حتی تا نود و پنج درصد اشعه ی فرابنفش را به خود جذب می کنند.همچنین در صورت ترک خوردگی قابل ترمیم است. که البته ترمیم ترک خوردگی های شیشه خودرو برای اتومبیل هایی ک

شیشه اتومبیل المنت دار
 1397/12/18 - 15:28 598

امروزه تقریبا تمامی شیشه های عقب خودرو ها این خط های سیاه رنگ موازی را دارند. این خط ها یی که شما مشاهده می کنید در واقع المنت هایی هستند که به هنگام روشن بودن سیستم الکترونیکی خودرو جریان برق را در شیشه برقرار می کنند و با گرمای ایجاد شده قطرات برف و باران یا حتی بخار را از روی شیشه پاک می کند. به این ترتیب دید عقب راننده میسر شده و از خطرات احتمالی جلوگیری می شود. شاید بپرسید چرا از بخاری برای شیشه ی عقب استفاده نشده است؟ به علت فاصله ی زیاد شیشه ی جلو از بخاری زمان و انرژی زیادی لازم است تا ب

شیشه اتومبیل دودی
 1397/12/14 - 15:28 595

شیشه های دودی معمولا برای اتومبیل های مدرن استفاده می شود. تفاوت اصلی این شیشه ها با شیشه های بی رنگ در جذب اشعه ی فرابنفش است. شاید بپرسید چرا داخل خودرو باید از اشعه ی فرابنفش مصون بماند؟ این اشعه به علت انرژی زیاد موجب آسیب دیدن قطعات داخل خودرو و حتی ترک خوردگی و رنگ پریدگی قسمت های داخلی خودرو می شود. با جلوگیری از تابش آن به داخل می توان طول عمر بخش های داخلی را افزایش داد.

شیشه های جانبی اتومبیل
 1397/12/14 - 15:28 580

شیشه های عقب و جانبی اتومبیل با وجود استحکام بالا معمولا لایه ی P.V.B ندارند. با این حال اگر در اثر نیرو یا ضربه ی شدید آسیب ببینند به تکه های ریزی تبدیل می شوند که برندگی ندارد.مانند ظروف نشکن! این طراحی باعث می شود که در حوادثی که منجر به شکسته شدن شیشه اتومبیل می شود سرنشینان آسیب نبینند.

">