قیمت شیشه اتومبیل

قیمت شیشه اتومبیل

قیمت انواع شیشه اتومبیل - شهریور 1402 در شیشه اتومبیل اتحاد

در مجموعه شیشه اتومبیل اتحاد میتوانید انواع شیشه خودرو اورجینال و داخلی را با بهترین قیمت تهیه کنید ، خدمات ما با بالاترین کیفیت به مشتریان عزیزمان ارائه خواهد شد . 

قیمت شیشه اپل

نام خودرو قیمت (تومان)
شیشه جلو اپل امگا 2,250,000
شیشه عقب اپل امگا 3,500,000
شیشه جلو اپل آسترا 1,700,000
شیشه عقب اپل آسترا 1,500,000
شیشه جلو اپل وکترا 1,800,000
شیشه عقب اپل وکترا 3,000,000
شیشه جلو اپلکورسا 1,700,000
شیشه عقب اپل کورسا 1,250,000

قیمت شیشه آلفا رومئو

نام خودرو قیمت (تومان)
شیشه جلو آلفا رومئو میتو 5,500,000
شیشه عقب آلفا رومئو میتو 6,500,000
شیشه جلو آلفا رومئو جولیتا 2,200,000
شیشه عقب آلفا رومئو جولیتا 6,500,000

قیمت شیشه ام وی ام

نام خودرو قیمت (تومان)
شیشه جلو ام وی ام 530 2,000,000
شیشه عقب ام وی ام 530 1,200,000
شیشه جلو ام وی ام110 1,670,000
شیشه عقب ام وی ام110 1,000,000
شیشه جلو ام وی ام 33x 2,000,000
شیشه عقب ام وی ام 33x 1,400,000
شیشه جلو ام وی ام 315 2,000,000
شیشه عقب ام وی ام 315 1,400,000
شیشه جلو ام وی ام تیگو 5 2,000,000
شیشه عقب ام وی ام تیگو 5 1,600,000
شیشه جلو ام وی ام آریزو 5 1,950,000
شیشه عقب ام وی ام آریزو 5 1,400,000
شیشه جلو ام وی ام آریزو 6 2,100,000
شیشه عقب ام وی ام آریزو 6 1,400,000
شیشه جلو ام وی ام تیگو 7 2,000,000
شیشه عقب ام وی ام تیگو 7 1,600,000
شیشه جلو چری کوئین ویانا 1,850,000
شیشه عقب چری کوئین ویانا 1,300,000
شیشه جلو ام وی ام 55x 2,800,000
شیشه جلو ام وی ام 22x 2,000,000
شیشه عقب ام وی ام 22x 1,500,000

قیمت شیشه ام جی

نام خودرو قیمت (تومان)
شیشه جلو ام جی 550 2,000,000
شیشه عقب ام جی 550 3,000,000
شیشه جلو ام جی 360 2,000,000
شیشه عقب ام جی 360 1,300,000
شیشه جلو ام جی 350 2,000,000
شیشه عقب ام جی 350 4,500,000
شیشه جلو ام جی 3 2,000,000
شیشه عقب ام جی 3 2,800,000
شیشه جلو ام جی 6 2,000,000
شیشه عقب ام جی 6 2,700,000
شیشه جلو ام جی GS 2,000,000
شیشه عقب ام جی GS 2,100,000
شیشه جلو ام جی rx5 6,000,000
شیشه عقب ام جی rx5 6,000,000

قیمت شیشه لکسوس

نام خودرو قیمت (تومان)
شیشه جلو لکسوس LX570 2,200,000
شیشه عقب لکسوس LX570 5,700,000
شیشه جلو لکسوس ES350 5,700,000
شیشه عقب لکسوس ES350 5,700,000
شیشه جلو لکسوس GS 2,400,000
شیشه عقب لکسوس GS 7,200,000
شیشه جلو لکسوس RX 2,200,000
شیشه عقب لکسوس RX 5,000,000
شیشه جلو لکسوس NX 2,100,000
شیشه عقب لکسوس NX 6,800,000
شیشه جلو لکسوس CT200 5,700,000
شیشه عقب لکسوس CT200 5,700,000
شیشه جلو لکسوس LS 6,500,000
شیشه عقب لکسوس LS 5,500,000
شیشه جلو لکسوس is 2,100,000

قیمت شیشه پژو ، سمند

نام خودرو قیمت (تومان)
شیشه جلو پژو 206 1,740,000
شیشه عقب پژو 206 1,300,000
شیشه جلو سمند 1,550,000
شیشه عقب سمند 850,000

قیمت شیشه تویوتا

نام خودرو قیمت (تومان)
شیشه جلو تویوتا CHR 2,100,000
شیشه عقب تویوتا CHR 4,000,000
شیشه جلوتویوتا FJ کروز 1,800,000
شیشه جلوتویوتا FJ کروز 5,000,000
شیشه جلوتویوتا هایس 2,100,000
شیشه عقب تویوتا هایس 3,500,000
شیشه جلوتویوتا پرادو 2007 تا 2009 1,800,000
شیشه عقب تویوتا پرادو 2007 تا 2010 1,500,000
شیشه جلوتویوتا پرادو 2010 تا 2018 1,800,000
شیشه عقب تویوتا پرادو 2010 تا 2019 1,500,000
شیشه جلوتویوتا رافور 2,000,000
شیشه عقب تویوتا رافور 3,500,000
شیشه جلوتویوتا لندکروز 2006 تا 2010 2,000,000
شیشه عقب تویوتا لندکروز 2006 تا 2011 35,000,000
شیشه جلوتویوتا لندکروز 2010 تا 2018 2,000,000
شیشه عقب تویوتا لندکروز 2010 تا 2019 40,000,000
شیشه جلوتویوتا کرولا 2005 تا 2009 2,000,000
شیشه عقب تویوتا کرولا 2010 تا 2014 1,600,000
شیشه جلوتویوتا کرولا 2018 2,000,000
شیشه عقب تویوتا کرولا 2018 2,100,000
شیشه جلوتویوتا کمری 2007 تا 2010 22,000,000
شیشه جلوتویوتا کمری 2011 تا 2015 22,000,000
شیشه عقب تویوتا کمری 2011 تا 2015 1,600,000
شیشه جلوتویوتا یاریس 2006 تا 2010 2,000,000
شیشه جلو تویوتا یاریس 2011 تا 2014 2,000,000
شیشه جلوتویوتا پریوس 2,100,000
شیشه عقب تویوتا پریوس 4,500,000
شیشه جلوتویوتا هایلوکس 1,800,000
شیشه عقب تویوتا هایلوکس 1,500,000
شیشه جلوتویوتا فرماندهی 1,800,000
شیشه جلوتویوتا سولارا 10,000,000
شیشه عقب تویوتا سولارا 10,000,000
شیشه جلوتویوتا کریسیدا 1,870,000

قیمت شیشه پورشه

نام خودرو قیمت (تومان)
شیشه جلو پورشه پانامرا چهار درب 5,000,000
شیشه جلو پورشه پانامرا کوپه 5,000,000
شیشه عقب پورشه پانامرا چهار درب وکوپه 2,720,000
شیشه جلو پورشه 911 کررا 5,000,000
شیشه جلو پورشه کی من 10,000,000
شیشه عقب پورشه کی من 13,000,000
شیشه جلوکائن 2002 تا 2009 5,500,000
شیشه عقب کائن 2002 تا 2009 8,700,000
شیشه جلوکائن 2010 تا 2018 2,400,000
شیشه عقب کائن 2010 تا 2018 5,500,000
شیشه جلو پورشه ماکان 2,500,000
شیشه عقب پورشه ماکان 5,000,000
شیشه عقب پورشه باکستر 5,000,000

قیمت شیشه هیوندای

نام قیمت (تومان)
شیشه جلوسانتافه 2006-2012 2,100,000
شیشه جلوسانتافه 2013-2017 2,100,000
شیشه عقب سانتافه 2006-2012 1,500,000
شیشه عقب سانتافه 2013-2017 1,500,000
شیشه جلو توسان 2004-2009 2,100,000
شیشه عقب توسان 2004-2009 1,800,000
شیشه جلو توسان 2010-2015 2,100,000
شیشه عقب توسان 2010-2015 1,600,000
شیشه جلو توسان 2017 -TL 2,100,000
شیشه عقب توسان 2017 -TL 1,600,000
شیشه جلو وراکروز 2,200,000
شیشه عقب وراکروز 4,100,000
شیشه جلو 10i 2,100,000
شیشه عقب 10 i 5,000,000
شیشه جلو 20 i 2,100,000
شیشه عقب 20i 1,250,000
شیشه جلو 30i 2,100,000
شیشه عقب 30i 1,500,000
شیشه جلو 40i 2,100,000
شیشه عقب 40i 6,000,000
شیشه جلواکسنت 2,100,000
شیشه عقب اکسنت 1,200,000
شیشه جلو النترا 2013-2015 2,100,000
شیشه عقب النترا 2013-2015 1,200,000
شیشه جلو النترا 2016 2,100,000
شیشه عقب النترا 2016 1,650,000
شیشه جلو آوانته 2,100,000
شیشه عقب آوانته 1,200,000
شیشه جلو آزرا 2,100,000
شیشه عقب آزرا 1,200,000
شیشه جلو آزرا 2018 2,100,000
شیشه عقب آزرا 2018 5,000,000
شیشه جلو آزرا گرنجور 2,150,000
شیشه عقب آزرا گرنجور 4,000,000
شیشه جلوسنتنیال 2,150,000
شیشه عقب سنتنیال 5,000,000
شیشه جلوسوناتا 2007-2010 2,100,000
شیشه عقب سوناتا 2007-2010 1,250,000
شیشه جلوسوناتا 2014-2011 2,100,000
شیشه عقب سوناتا 2014-2011 1,270,000
شیشه جلوسوناتا 2018-2015 2,100,000
شیشه عقب سوناتا 2018-2015 1,900,000
شیشه جلو هیوندا کوپه 2,100,000
شیشه عقب هیوندا کوپه 4,000,000
شیشه جلو ورنا 2,000,000
شیشه عقب ورنا 1,300,000
شیشه جلوجنسیس چهار درب 2,150,000
شیشه عقب جنسیس چهار درب 1,600,000
شیشه جلوجنسیس کوپه 2,150,000
شیشه عقب جنسیس کوپه 4,000,000
شیشه جلو ولستر 2,100,000
شیشه عقب ولستر 1,000,000
شیشه جلو تراجت 4,000,000
شیشه عقب تراجت 3,000,000
شیشه جلو هیوندا اکسل 1,800,000
شیشه عقب هیوندا اکسل 1,750,000
شیشه جلو هیوندا اسکوپ 5,000,000
شیشه عقب هیوندا اسکوپ 8,000,000
شیشه جلوکرتا 5,000,000
شیشه عقب کرتا 5,000,000
شیشه جلو توسان 2021 7,000,000
شیشه عقب توسان 2021 7,000,000
شیشه جلو هیوندا 1H 4,300,000
شیشه عقب هیوندا 1H 3,000,000
شیشه جلو هیوندا 350H 4,470,000
شیشه عقب هیوندا 350H 3,000,000

قیمت شیشه پراید

نام قیمت (تومان)
شیشه جلو پراید 1,175,000
شیشه عقب پراید 716,000
شیشه درب جلو پراید 240,000
شیشه درب عقب پراید 165,000
شیشه لچیک پراید 93,000
شیشه روگلگیری پراید 340,000

قیمت شیشه پژو

نام قیمت (تومان)
شیشه جلو پژو 405 1,550,000
شیشه عقب پژو 405 850,000
شیشه درب جلو پژو 405 234,000
شیشه درب عقب پژو 405 180,000
شیشه لچکی پژو 405 80,000
شیشه جلو پژو 206 1,740,000
شیشه عقب پژو 206 1,300,000

قیمت شیشه سمند

نام قیمت (تومان)
شیشه جلو سمند 1,550,000
شیشه عقب سمند 850,000

قیمت شیشه پیکان

نام قیمت (تومان)
شیشه جلو پیکان 1,068,000
شیشه عقب پیکان 718,000
شیشه درب جلو پیکان 214,000
شیشه درب عقب پیکان 165,000
شیشه لچیک جلو پیکان 120,000
شیشه لچیک عقب پیکان 121,000
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha