شیشه اتومبیل المنت دار

 9802

امروزه تقریبا تمامی شیشه های عقب خودرو ها این خط های سیاه رنگ موازی را دارند. این خط ها یی که شما مشاهده می کنید در واقع المنت هایی هستند که به هنگام روشن بودن سیستم الکترونیکی خودرو جریان برق را در شیشه برقرار می کنند و با گرمای ایجاد شده قطرات برف و باران یا حتی بخار را از روی شیشه پاک می کند. به این ترتیب دید عقب راننده میسر شده و از خطرات احتمالی جلوگیری می شود. شاید بپرسید چرا از بخاری برای شیشه عقب استفاده نشده است؟ به علت فاصله زیاد شیشه جلو از بخاری زمان و انرژی زیادی لازم است تا به وسیله ی گرمای بخاری شیشه عقب را گرم کنیم, در مواقعی هوا به اندازه ای سرد نیست که به بخاری نیاز باشد، پس بهترین کار استفاده از شیشه های المنت دار است. به این المنت ها شیشه گرمکن نیز گفته می شود.

اشتراک :