بررسی انواع شیشه های خودرو

شیشه خودرو یکی از مهم ترین قطعات به کار رفته در خودرو است که انواع و طراحی های مختلفی دارد. همانطور که ماشین های مختلف قطعات مختلفی هم دارند، نوع شیشه های آنها و تکنولوژی های به کار رفته در آنها نیز تفاوت هایی دارد. در عین حال در صنعت شیشه سازی، طراحی شیشه های ماشین با سایر انواع شیشه نیز متفاوت است. مهم ترین دلیل این تفاوت طراحی نیز حفظ جان سرنشینان خودرو است، چراکه این شیشه ها علاوه بر اینکه تا حدودی عایق صدا هستند و تشعشعات خورشید را کاهش می دهند، در هنگام خرد شدن به سرنشینان آسیبی نمی زنند. در این صفحه به تفصیل به بررسی انواع شیشه های خودرو می پردازیم.