شیشه اتومبیل با لایه P.V.B

 8271

فروش طلق pvb

شیشه های جلوی اتومبیل ها برای امنیت بیشتر در برابر ضربه ها و نیروهای خارجی دارای لایه ای به نام P.V.B  مخفف (Polyvinyl butyral) می باشد. این لایه موجب شده تا در اثر وارد شدن نیروی شدید خارجی و یا شکستن شیشه خرده های آن در جای خود باقی بماند و از جراحت یا پرت شدن سرنشین به بیرون از خودرو جلوگیری می کند. این شیشه ها اگر از نوع مرغوب باشند حتی تا نود و پنج درصد اشعه فرابنفش را به خود جذب می کنند. همچنین در صورت ترک خوردگی قابل ترمیم است. که البته ترمیم ترک خوردگی های شیشه خودرو برای اتومبیل هایی که شیشه یدکی آنها در بازار موجود است توصیه نمی شود. شیشه اتحاد با عرضه شیشه اتومبیل های مختلف در صدد است تا نیاز افراد را به ترمیم به حداقل برساند.

طلق پی وی بی در شیشه های لمینت

در شيشه های لمینت از يک فيلم پلاستيکي به نام PVB ( برگرفته از Polyvinyl Butyral ) که بوسيله دو لايه شيشه احاطه گرديده، استفاده می شود . لايه PVB شيشه ها را در هنگام شکست در جای خود نگه داشته و از پرتاب شدن خرده های شيشه که باعث ايجاد جراحت برای سرنشينان خواهد شد، جلوگيری می کند. همچنين بدليل داشتن خاصيت ارتجاعی از پرتاب شدن سرنشينان به خارج از خودرو در هنگام حوادث احتمالی نيز جلوگيری می کند.

از ديگر خواص طلق PVB می توان موارد زير را نام برد:

  • کاهش انتقال صداهای با فرکانس بالا
  • جلوگيری از ورود اشعه UV تا ۹۵٪
  • جلوگيری از تابش نور خورشيد ، با رنگی کردن قسمت بالايی طلق PVB در شيشه های جلو

از ديگر محاسن شيشه های لامينه ، قابليت ترميم آنهاست، در هنگام ترک خوردن ( در مورد ترکهای جزئی ) ، تنها شيشه ای که در سمت خارجی PVB قرار دارد ترک می خورد و به شيشه سمت داخل آسيبی نمی رسد ، که اين ترکها نيز تا چند روز بعد از حادثه تا حد قابل قبولی ، قابل ترميم هستند . همانطور که شما هم حتما حدث زده ايد ، شيشه های لامينه بدليل دارا بودن خواص ذکر شده ، معمولا بعنوان شيشه جلو ، در خودروهای سواری استفاده می شوند ، البته طی ۱۰ سال گذشته در موارد محدودی برای برخی خودروهای سواری بعنوان شيشه های جانبی و عقب نيز بکار رفته اند و در حال حاضر نيز استفاده از اين نوع شيشه ها بعنوان شيشه های جانبی و عقب در حال مرسوم شدن می باشد.

اشتراک :