شیشه اتومبیل با لایه P.V.B

 18 اسفند 1397   15:47
 1113
اشتراک :

شیشه های جلوی اتومبیل ها برای امنیت بیشتر در برابر ضربه ها و نیروهای خارجی دارای لایه ای به نام P.V.B  مخفف (Polyvinyl butyral) می باشد. این لایه موجب شده تا در اثر وارد شدن نیروی شدید خارجی و یا شکستن شیشه خرده های آن در جای خود باقی بماند و از جراحت یا پرت شدن سرنشین به بیرون از خودرو جلوگیری می کند. این شیشه ها اگر از نوع مرغوب باشند حتی تا نود و پنج درصد اشعه فرابنفش را به خود جذب می کنند. همچنین در صورت ترک خوردگی قابل ترمیم است. که البته ترمیم ترک خوردگی های شیشه خودرو برای اتومبیل هایی که شیشه یدکی آنها در بازار موجود است توصیه نمی شود. شیشه اتحاد با عرضه شیشه اتومبیل های مختلف در صدد است تا نیاز افراد را به ترمیم به حداقل برساند.